Loading...
Download Ghost In The Shell 2: Innocence (2004) (A4VF) Vietsub

Ghost In The Shell 2: Innocence (2004) (A4VF)

Vì có rất nhiều câu thoại trong phim được trích dẫn từ danh nhân hay tục ngữ, nên có 2 phiên bản phụ đề:

1. No.Note (không kèm chú thích)
2. Inc.Note (kèm chú thích)

Lựa chọn phiên bản nào tùy thuộc vào người xem, nếu bạn muốn kiểm tra xem kiến thức của mình rộng tới đâu thì chọn No.Note, còn không thì chọn Inc.Note để biết thêm. Khi dịch mình đã tham khảo rất nhiều nguồn trong Nhật Bản hay ngoài Nhật Bản, thậm chí cả những tác phẩm đã được dịch ra Tiếng Việt. Hy vọng là không sai sót.
Solo
KhuyetDanh (KiOZ)
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
kizanime
Ngày đăng
8.4.22
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
kizanime
Ngày đăng
8.4.22