Loading...
Download Ghost in the Shell (1995) Vietsub

Ghost in the Shell (1995)

Một bộ kinh điển không chỉ trong Anime mà còn là cả thể loại phim Cyberpunk trên toàn thế giới.

Solo
KhuyetDanh (KiOZ)
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
Danh Bất Hư Truyền
Ngày đăng
30.1.22
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
Danh Bất Hư Truyền
Ngày đăng
30.1.22