Loading...
Download Gokushufudou (Đạo làm Chồng Đảm) Vietsub

Gokushufudou (Đạo làm Chồng Đảm)

Sóng gió phủ đời trai
Tương lai nhờ cậy vợ

[Đã dịch xong 5/10 tập nhưng tệ quá ko muốn Typeset nên Drop]

  Hardsub

 • 1080p H.264

  None
 • 1080p HEVC

  None

  Softsub

 • 1080p H.264

  None
 • 1080p HEVC

  None
Biên dịch
nemokojake
Các khâu còn lại
KhuyetDanh
Type
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
Danh Bất Hư Truyền
Ngày đăng
3.4.21
Type
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
Danh Bất Hư Truyền
Ngày đăng
3.4.21