Loading...
Download Horimiya Vietsub

Horimiya

 
Cơm chó không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ truyền từ cặp này sang cặp khác.
OPENING
Iro Kousui - You Kamiyama

ENDING
Yakusoku - Friends

Gia nhập Animuri
Biên dịch
nemokojake
Các khâu còn lại
KhuyetDanh
Type
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
Danh Bất Hư Truyền
Ngày đăng
25.1.21
Type
Tập
Tình trạng
Đăng bởi
Danh Bất Hư Truyền
Ngày đăng
25.1.21